Start Campus Incentive

El concurs Emprèn en digital a la millor idea de negoci pretén impulsar l’esperit emprenedor entre la comunitat universitària i donar visibilitat a les vocacions empresarials, animant a tots els seus membres a convertir les seves idees en realitat.

Per concursar només cal tenir una idea que solucioni una necessitat detectada en la societat o en el mercat i que pugui convertir-se en un empresa que comercialitzi el producte o el servei.

El jurat, format per membres de les universitats de la Xarxa, posarà especial atenció en aquelles idees que hagin apostat per solucions de qualitat, que siguin innovadores i que aportin valor (comercial i/o social).

Disponible el llistat de finalistes del Concurs d'idees emprenedores

Per a més informació, vegeu el menú desplegable.

 
© Copyright