Concurs d'idees emprenedores

Guanyador/a del Concurs d'Idees Emprenedores 2011:

EL jurat del concurs, integrat per la Sra. Mónica Alonso, com a Presidenta, la Sra. Laura Lamolla, com a Secretària i el Sr. Juan Carlos Morales, Sr.Pere Sagarra, Sra. Aïda Bravo, Sra. Anna Perez, Sr. José Manuel Alonso i la Sra. Elisabet Ferri com a vocals, reunit el dia 6 d'octubre en sessió d'avaluació de les propostes presentades i de resolució del premi, atenent a les bases del concurs publicades en aquesta pàgina web, resol concedir el premi de Concurs d'Idees Emrpenedores a la proposta: "Dissenyat per a un món amb barreres" presentada per Javier Miguelena Chamorro, estudant de la Universitat de Lleida.

 

Idees de negoci que han participat:

Dissenyat per un món amb barreres

Objectius

- Fomentar l’esperit emprenedor i innovador de la comunitat universitària.

- Impulsar la generació d’idees que solucionin necessitats reals.

- Potenciar les idees que puguin convertir-se en un producte o servei real i comercialitzable.


A qui va adreçat el concurs?

- Alumnes de les universitats membres de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU).

- Professorat i personal investigador de les universitats membres de la XEU.

- Personal administratiu i de serveis de les universitats membres de la XEU.


Què cal fer per participar?

Les idees es presentaran mitjançant un formulari on-line (termini de presentació tancat)

Un cop enviat el formulari, rebràs en el teu correu electrònic la confirmació de lliurament.


Termini de presentació

Del 2 de maig al 27 de maig de 2011 a les 15 hores.


Premi

La persona guanyadora del concurs obtindrà el següent premi:

- Un iPad.

- Assessorament per elaborar el Pla d’Empresa de la seva idea de negoci.

- Assessorament per buscar el finançament del projecte.


Procés de selecció

- Fase I.  Preselecció de les idees finalistes.

Comunicació d’idees finalistes: 20 de juliol de 2011.

- Fase II. Selecció de la idea guanyadora.

Decisió del jurat i proclamació de la idea guanyadora:  6 d’octubre de 2011.

 

Lliurament del premi

El dia 6 d'octubre de 2011 a Barcelona, en el marc de les activitats de la XEU del dia de l'Emprenedoria i Innovació Universitària

Consultar bases completes

Disponible el llistat de finalistes del Concurs d'idees emprenedores

Per a més informació:

 
© Copyright