Què fem

Marc legal

Vetllem pel compliment de la Política Lingüística Universitària.

Situació sociolingüística

Obtenim dades sobre el coneixement, usos i actituds lingüístiques a les universitats.

Promoció lingüística

Organitzem activitats (campanyes, actes, xerrades, accions...) de promoció del català.

Difonem recursos lingüístics (vocabularis, cursos, materials...).

Acollida lingüística

Realitzem activitats d’acollida i intercanvi lingüístic i cultural.

Multilingüísme

Gestionem la diversitat lingüística a les universitats.

 

Podeu trobar la resta de serveis i recursos que oferim els serveis lingüístics (cursos, correccions...) al web de cada servei lingüístic universitari. Si voleu més informació, cliqueu en el logo de la universitat corresponent.