XXVII Concurs Literari de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Campus Clínic
Sant Jordi 2021

vinyeta Característiques
Els premis s’atorguen a la millor obra en llengua catalana original i inèdita en prosa curta de temàtica lliure i a la millor obra en llengua catalana original i inèdita en poesia de temàtica lliure. Els autors poden optar a una de les modalitats o a totes dues.

vinyeta Destinataris
Poden participar-hi l’alumnat, el professorat i els membres del PAS del Campus Clínic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i els professionals de l’àmbit mèdic, d’infermeria, d’administració i serveis generals de l’Hospital Clínic de Barcelona i dels instituts d’investigació associats.

vinyeta Extensió
L’extensió màxima de les obres de narrativa és de 3.000 paraules. En la modalitat de poesia es poden presentar un màxim de tres poemes per autor.

vinyeta Presentació i termini
Per optar al premi, els participants han d’enviar un missatge a l’adreça xdmedicina@ub.edu. A la casella de l’assumpte hi han d’escriure «Concurs literari 2021 narrativa» o «Concurs literari 2021 poesia» segons la modalitat a la qual es presentin. Hi han d’adjuntar dos arxius: la seva obra en PDF signada amb pseudònim i un altre document amb el seu nom i cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic.

El termini per presentar-se al concurs s’acaba el 6 d’abril de 2021.

vinyeta Dotació
El premi, dotat per la Comissió de Dinamització Lingüística de Medicina la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Clínic, és de 250 € per a cada una de les dues modalitats.

vinyeta Edició
La Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Clínic es reserva el dret de publicar les obres premiades.

vinyeta Veredicte
El jurat, nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística del Campus Clínic, estarà format per tres professors o investigadors del Campus, un membre del personal d’administració i serveis i un de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la Universitat de Barcelona.

Si la situació sanitària ho permet, el jurat donarà a conèixer el veredicte en un acte públic que se celebrarà el dia de Sant Jordi de 2021, organitzat conjuntament per la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus Clínic, l’Hospital Clínic de Barcelona i els instituts d’investigació associats.

En cas que no es pogués celebrar aquest acte, es comunicaria públicament el veredicte mitjançant el compte de Twitter @CampusClinicUB.

vinyeta Organització
Comissió de Dinamització Lingüística del Campus Clínic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Serveis Lingüístics

Amb el suport de
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Rectorat de la UB

vinyeta Tractament de les dades personals
Les dades facilitades pels concursants seran tractades tenint en compte les lleis de protecció de dades i es faran servir únicament per a l’organització interna i per contactar amb els participants en cas que siguin els guanyadors.

La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Campus Clínic
Casanova, 143
08036 Barcelona
xdmedicina@ub.edu

La interpretació d’aquestes bases correspon a la Comissió de Dinamització Lingüística del Campus Clínic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.