Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge

El Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès, de Guillem Alexandre Amengual Bunyola, és el número 6 de la col·lecció Lèxics Bàsics del Gabinet de Terminologia i és el primer d’aquesta col·lecció amb definicions. Conté 293 termes en català amb definicions i les equivalències en castellà i anglès, relatius a trastorns del llenguatge, com ara afàsies, alèxies, agrafies, etc. S’adreça especialment a logopedes, neuròlegs, psicòlegs i foniatres, però també a mestres especialistes en audició i llenguatge i a estudiants d’aquestes branques. El Gabinet de Terminologia n’ha
fet la revisió lingüística i terminològica i n’ha coordinat l’edició.

AMENGUAL BUNYOLA, G. A. Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès. Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei Lingüístic, 2011. ISBN 978-84-8384-200-3. (LB; 6)

Temes: , , , ,