Notes divulgatives

jun
25

Agricultura, Canvi Tecnològic i Sostenibilitat Ambiental: Disseny d’una Política Òptima d’Aigua

Maria Llop i Xavier Ponce-Alifonso Durant el segle XX, a Espanya es va evidenciar un problema d’escassetat d’aigua, que s’ha anat intensificant durant les darreres dècades. Enmig d’aquest escenari de creixent escassetat d’aigua, s’ha plantejat la necessitat d’un canvi a la política d’aigua de tal forma que es traslladés aigua des de l’agricultura cap a […]

By admin | Notes divulgatives
DETAIL
jun
25

Relocalització d’Aigua al Model Input-Output

Maria Llop Els processos de relocalització d’aigua que existeixen entre els agents econòmics ha estat i continua sent un tema d’interès capdal de la ciència econòmica i, més concretament, de l’economia mediambiental. En aquest article es proposa un mètode per mesurar com l’aigua es relocalitza dins de l’economia, degut a canvis a la demanda final […]

By admin | Notes divulgatives
DETAIL
mai
11

Dualisme de benestar i maximització del benefici

Nicolas Boccard En aquest curt article[1], es demostra un teorema de “tradició oral”, és a dir, un resultat conegut durant molt de temps de manera intuïtiva per bona part dels docents de la microeconomia. La caracterització habitual del preu de monopoli en els llibres de text utilitza l’índex de poder de mercat de Lerner (1934) […]

By admin | Notes divulgatives
DETAIL
mai
02

La productivitat del treball a Espanya

Rosella Nicolini El tema de la productivitat a Espanya és, des de fa una dècada, un dels temes que ha tingut més impacte en l’àmbit econòmic. Estudiar la productivitat i estudiar els factors que la determinen ofereix elements molt valuosos per a valorar les potencialitats de sostenibilitat del creixement econòmic a llarg termini. Article complert

By admin | Notes divulgatives
DETAIL
mar
20

Localitzacions i relocalitzacions: determinants, modelització i interrelacions

Miguel C. Manjón-Antolín i Josep-Maria Arauzo-Carod Els estudis empírics sobre localització industrial no solen distingir entre els nous establiments i els relocalitzats, la qual cosa pot donar lloc a estimacions esbiaixades i a polítiques econòmiques inapropiades, atès que les característiques i motivacions locacionals d’ambdós tipus d’establiments no són estrictament les mateixes. Aquest document aborda aquestes […]

By admin | Notes divulgatives
DETAIL
mar
14

El futur de l’economia catalana: “La xarxa euromediterrània de producció”

Oscar Mascarilla Miró   Catalunya ha estat durant molts segles una gran potencia comercial i una gran economia industrial d’Europa, amb cònsols pel món i un dret comercial respectat i seguit a tota la Mediterrània. Ja l’any 1260 es creà a Barcelona el Consolat del Mar i  teníem  rutes comercials amb el Nord d’Àfrica (Tunis, […]

By admin | Notes divulgatives
DETAIL
mar
12

Els orígens històrics del dèficit català en polítiques socials.

Sergio Espuelas, Alfonso Herranz, Alexander Elu. Segons les dades publicades per l’IDESCAT, l’any 2005, per agafar un any anterior a la crisis econòmica actual, la despesa social pública a Catalunya era tan sols d’un 17,7% del PIB, una xifra clarament inferior a la mitjana espanyola (20,8% del PIB) i molt per sota de la mitjana […]

By admin | Notes divulgatives
DETAIL
nov
15

Comptes de transferències nacionals per a Espanya: Primers resultats i possibles aplicacions

Concepción Patxot Cardoner. La metodologia que obtenen els comptes de transferències nacionals (National Transfers Accounts, NTA, www.ntaccounts.org) s’ha desenvolupat en el marc d’un projecte internacional que inclou ja més de 30 països de tots els continents. El seu objectiu immediat és obtenir estimacions dels fluxos de recursos que s’esdevenen entre els diversos grups d’edat i […]

By admin | Notes divulgatives
DETAIL
nov
15

Efectes de la protecció laboral sobre les fluctuacions de l’ocupació

Hèctor Sala i José Ignacio Silva. A partir de mitjan dels vuitanta, i coincidint amb la reforma laboral de 1984 que va introduir una major flexibilitat en l’ús dels contractes temporals, el mercat laboral espanyol ha vist com s’ha incrementat significativament la seva volatilitat en l’ocupació i en la desocupació (tot entenent volatilitat com desviacions […]

By admin | Notes divulgatives
DETAIL

Entitat Gestora:

Entitat Gestora:
TOP