Dualisme de benestar i maximització del  benefici

Dualisme de benestar i maximització del benefici

Nicolas Boccard

En aquest curt article[1], es demostra un teorema de “tradició oral”, és a dir, un resultat conegut durant molt de temps de manera intuïtiva per bona part dels docents de la microeconomia.

La caracterització habitual del preu de monopoli en els llibres de text utilitza l’índex de poder de mercat de Lerner (1934) i l’elasticitat de la demanda ε, essent (P-MC) / p = 1 / ε, mentre que la fórmula per al resultat eficient és (p-MC) / p = 0. Aquestes equacions sembla que obeeixen a principis molt diferents però, els qui han estudiat el preu d’un servei públic regulat, com la distribució d’energia, saben que són cosins. article complert