Els orígens històrics del dèficit català en polítiques socials.

Els orígens històrics del dèficit català en polítiques socials.

Sergio Espuelas, Alfonso Herranz, Alexander Elu.

Segons les dades publicades per l’IDESCAT, l’any 2005, per agafar un any anterior a la crisis econòmica actual, la despesa social pública a Catalunya era tan sols d’un 17,7% del PIB, una xifra clarament inferior a la mitjana espanyola (20,8% del PIB) i molt per sota de la mitjana de la UE-15 (27,8% del PIB). De fet, si prenem com a referència els països de la UE-15, entre 1995 i 2005 la despesa social catalana només va quedar clarament per damunt de la d’Irlanda. A part del interès que pels acadèmics té analitzar les causes que expliquen perquè uns països destinen més recursos que altres a la política social, el “dèficit social” que arrossega Catalunya s’ha convertit en un tema que ha captat bona part de l’atenció política, i que en algunes ocasions s’ha barrejat amb els debats actuals sobre el model fiscal que ha regit les relacions entre Catalunya i Espanya. Article complert