XLI Reunión de Estudios Regionales a la Universitat Rovira i Virgili

20151118EstudiosRegionalesFOTO
Seu, Facultat d’Economia i Empresa, situada al Campus Bellissens (Reus).

Start

November 18, 2015 - 15:30

End

November 20, 2015 - 18:00

Address

Facultat d' Economia i Empresa - Universitat Rovira i Virgili - Av. Universitat, 1 - 43204 – Reus   View map

Des de l’Associació Catalana de Ciència Regional volem invitar-vos a participar a la XLI Reunión de Estudios Regionales,que tindrà la seu a Reus, els dies 18, 19 i 20 de novembre de 2015. Com en edicions anteriors, pretenem crear un fòrum de discussió entorn a la ciència regional que reuneixi experts de diferents disciplines (economia, geografia, urbanisme, econometria, sociologia, política, arquitectura, etc.). Amb la posada en comú i la confrontació de coneixements, esperem aconseguir una millora en la presa de decisions econòmiques i polítiques crucials en els àmbits local, regional, nacional i internacional. Respecte a aquest últim punt, considerem important indicar que aquesta reunió també està oberta a científics de diversos països de dintre i fora la Unió Europea.

La XLI Reunión de Estudios Regionales versarà sobre la innovació i els spillovers territorials. El context econòmic actual requereix que els individus, les empreses i els territoris prenguin decisions que els portin a millorar la seva competitivitat i que, en definitiva, permetin ressorgir de l’actual crisi econòmica. El procés innovador és un procés complex en el que participen diferents agents que interaccionen entre si. Aquestes interaccions generen tota una sèrie d’externalitats que, per la naturalesa del coneixement, s’intensifiquen amb la proximitat territorial. Per això, l’anàlisi de la innovació i elsspillovers territorials són d’interès per a la ciència regional. El lema “Innovation and geographical spillovers: new approaches and evidence” aborda des d’una perspectiva teòrica i empírica de quina manera la innovació constitueix en els nostres dies la principal font del canvi tecnològic i el progrés social.

El comitè organitzador està format per membres del Research Group of Industry and Innovation (GRIT) i el Quantitative, Urban and Regional Economics (QURE) de la Universitat Rovira i Virgili.

El comitè científic és el responsable de la selecció dels continguts del congrés. Presidit per José Villaverde Castro, està format per experts en les diferents àrees temàtiques que aborda el congrés i vetllarà per la qualitat dels treballs que es presenten en les diferents sessions de treball, a més de per la correcta organització de les meses i els debats.

Els idiomes de la XLI Reunión de Estudios Regionales seran l’espanyol i l’anglès. La seu serà la Facultat d’Economia i Empresa, situada al Campus Bellissens (Reus) de la Universitat Rovira i Virgili.

Entitat Gestora:

Entitat Gestora:
TOP