Les pensions i l'educació: efectes combinats en la redistribució inter i intrageneracional

20151009 Proyecto Cero resultados
En el marc de la jornada "Respuestas científicas a retos sociales y tecnológicos del envejecimiento" al CSIC, Madrid.

Start

October 13, 2015 - 12:00

End

October 13, 2015 - 14:00

Address

CSIC, calle Serrano, 117, Madrid.   View map

La investigadora de la XREPP Prof. Ció Patxot (CAEPS) presenta aquest dimarts 13 d’octubre els resultats finals del Proyecto Cero (CSIC) “Las pensiones y la educación: efectos combinados en la redistribución inter e intrageneracional” en el marc de la jornada “Respuestas científicas a retos sociales y tecnológicos del envejecimiento” a la seu principal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a Madrid.

En aquest projecte s’han investigat els efectes conjunts de dos dels programes socials de transferències públiques més rellevants, les pensions i l’educació. Concretament, s’ha tractat d’investigar els seus efectes redistributius, tant des del punt de vista inter com intrageneracional. L’anàlisi s’ha dut a terme des d’una orientació multidisciplinària, combinant les perspectives històrica, econòmica i sociològica, la qual cosa ha permès obtenir interessants i reveladors resultats.

L’anàlisi de l’Estat del Benestar espanyol en relació al d’altres països ha mostrat que es tracta d’un sistema sòlidament establert, si bé una mica menys desenvolupat que el d’altres països europeus. Espanya pertany al bloc de països mediterranis anomenats familistes, si bé s’han detectat canvis en aquestes orientacions en les noves generacions, que podrien fer evolucionar el model cap al dels països del centre i nord d’Europa (amb major externalització d’alguns serveis com la cura de nens i especialment la de gent gran).

Així mateix, s’ha constatat que els Estats del Benestar tendeixen a estar clarament esbiaixats a favor de les polítiques dirigides a la gent gran, i aquest biaix s’ha agreujat amb la crisi econòmica. Tot i això, l’enquesta-experiment desenvolupada durant aquest projecte evidència que es manté la percepció social generalitzada que les necessitats de la gent gran tenen major grau de legitimitat que les d’altres col·lectius econòmicament vulnerables, com poden ser els nens i joves.

L’anàlisi dels perfils per edat i nivell educatiu de consum, renda laboral i transferències públiques i privades estimats en aquesta investigació ha permès obtenir interessants resultats. D’una banda s’ha constatat que les transferències públiques són relativament més importants per als individus com menor és el nivell educatiu del cap de família. L’expansió educativa (increment del nivell d’educació de la població) és el factor amb major impacte en l’evolució econòmica, cosa que implica que la inversió en educació podria compensar en certa mesura els efectes negatius de l’envelliment de la població sobre el creixement econòmic.

Resultats del Proyecto Cero (descarregar)

Entitat Gestora:

Entitat Gestora:
TOP