• Sostenibilitat de l’estat del benestar i redistribució de la renda: Pensions, Sanitat, Educació, Atur
  • Política social, desenvolupament i pobresa
  • Globalització i desequilibris territorials
  • Polítiques mediambientals i polítiques d’R+D+i