Javier San Julián Arrupe

javiersanjulian

Javier San Julián Arrupe

Història del pensament econòmic.

Professor lector, Universitat de Barcelona (UB) i membre del GRGDEP. Tel: 934021928  -  Pàgina personal Paraules clau: Imposició, Economia política, liberalisme. Expertesa en tècniques: Anàlisi de textos. Principal línia de recerca, segons la classificació de l’American Economics Association: B History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches  >>> B12 History of Economic Thought: Classical (includes Adam Smith). Altres línies de recerca segons l’AEA:

  • B History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches >>> B10 History of Economic Thought through 1925: General
  • B History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches >>> B22 History of Economic Thought: Macroeconomics
  • B History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches >>> B30 History of Economic Thought: Individuals: General
  • H Public Economics >>> H20 Taxation, Subsidies, and Revenue: General
  • H Public Economics >>> H30 Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents: General
  • N Economic History >>> N40 Economic History: Government, War, Law, International Relations, and Regulation: General, International, or Comparative
 

Entitat Gestora:

Entitat Gestora:
TOP