Marc Badia Miró

marcbadia

Marc Badia Miró

Història econòmica.

Professor lector, Universitat de Barcelona i membre d'HISTÒRIA.

Tel: 934035829  -  Pàgina personal

Paraules clau: Amèrica Llatina, integració comercial, geografia econòmica.

Expertesa en tècniques: SIG, Stata, R.

Principal línia de recerca, segons la classificació de l’American Economics Association:

N Economic History >>> N76 Economic History: Transport, Trade, Energy, Technology, and Other Services: Latin America; Caribbean.

Altres línies de recerca segons l’AEA:

  • N Economic History >>> N56 Economic History: Agriculture, Natural Resources, Environment, and Extractive Industries: Latin America; Caribbean
  • N Economic History >>> N66 Economic History: Manufacturing and Construction: Latin America; Caribbean
  • N Economic History >>> N71 Economic History: Transport, Trade, Energy, Technology, and Other Services: U.S.; Canada: Pre-1913
  • N Economic History >>> N72 Economic History: Transport, Trade, Energy, Technology, and Other Services: U.S.; Canada: 1913-
  • N Economic History >>> N93 Regional and Urban History: Europe: Pre-1913
  • N Economic History >>> N94 Regional and Urban History: Europe: 1913-
  • N Economic History >>> N96 Regional and Urban History: Latin America; Caribbean
  • R Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics >>> R11 Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes
  • R Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics >>> R14 Land Use Patterns
 

Events

ID Event Name Duration Start Date
Taller Nous Historiadors Econòmics d’Amèrica Llatina 14.5 Hours August 28, 2015

Entitat Gestora:

Entitat Gestora:
TOP