A partir de mitjan dels vuitanta, i coincidint amb la reforma laboral de 1984 que va introduir una major flexibilitat en l’ús dels contractes temporals, el mercat laboral espanyol ha vist com s’ha incrementat significativament la seva volatilitat en l’ocupació i en la desocupació (tot entenent volatilitat com desviacions de la variable respecte a la seva tendència). L’esmentat augment ha estat d’una magnitud tal que les fluctuacions de l’ocupació són fins i tot majors a les observades en el mercat laboral dels Estats Units, el qual és considerat com el més flexible del món. Article complert