Segons les dades publicades per l’IDESCAT, l’any 2005, per agafar un any anterior a la crisis econòmica actual, la despesa social pública a Catalunya era tan sols d’un 17,7% del PIB, una xifra clarament inferior a la mitjana espanyola (20,8% del PIB) i molt per sota de la mitjana de la UE-15 (27,8% del PIB). De fet, si prenem com a referència els països de la UE-15, entre 1995 i 2005 la despesa social catalana només va quedar clarament per damunt de la d’Irlanda. A part del interès que pels acadèmics té analitzar les causes que expliquen perquè uns països destinen més recursos que altres a la política social, el “dèficit social” que arrossega Catalunya s’ha convertit en un tema que ha captat bona part de l’atenció política, i que en algunes ocasions s’ha barrejat amb els debats actuals sobre el model fiscal que ha regit les relacions entre Catalunya i Espanya. Article complert