El Centro Internacional sobre el Envejecimiento ha publicat en el seu web l’informe sobre l’estat de seguiment de la investigació sobre els Comptes Nacionals a Espanya 1900-70 (Part II).
Aquesta investigació és portada a terme per investigadors de la Xarxa de Referència d’Economia i Polítiques Públiques i de diferents grups de recerca: Concepció Patxot Cardoner (CAEPS), Guadalupe Souto Nieves (GEPP), Alfonso Herranz Loncan i Sergio Espuelas Barroso (HISTÒRIA).

tower-4535547_1920