Miguel C. Manjón-Antolín i Josep-Maria Arauzo-Carod

Els estudis empírics sobre localització industrial no solen distingir entre els nous establiments i els relocalitzats, la qual cosa pot donar lloc a estimacions esbiaixades i a polítiques econòmiques inapropiades, atès que les característiques i motivacions locacionals d’ambdós tipus d’establiments no són estrictament les mateixes. Aquest document aborda aquestes mancances utilitzant dades relatives a la localització i relocalització d’establiments industrials als municipis de Catalunya. Els resultats d’aquest treball indiquen que la majoria de determinants que influencien la localització de nous establiments són diferents d’aquelles que influencien la relocalització dels ja existents, mentre que aquells que afecten tots dos fenòmens ho fan amb nivells d’intensitat desiguals. Article Article complert.