Projecte Recercaixa

Projecte Recercaixa

 

“Esforç, informació i expectatives com a determinants de l’èxit acadèmic: una anàlisi empírica en el context de l’educació secundària”

Institució: Centre de Recerca en Economía Industrial i Pública (CREIP). Departament d’Economia. Universitat Rovira i Virgili

Resum: El fracàs escolar s’ha convertit en una prioritat per a la UE. A Espanya aquesta problemàtica és d’especial interès, ja que la taxa de fracàs escolar és el doble que a la UE. L’interès per aquest tema ve donat pel fet que, com molts estudis mostren, el fracàs escolar té conseqüències negatives no només pels individus, sinó que també per a la societat. En aquest projecte s’investiguen els determinants i conseqüències de l’abandonament escolar prematur a Catalunya. Una de les característiques interessants d’aquest projecte és que ens allunyem una mica dels estudis més convencionals que tracten d’explicar el fracàs escolar a través de factors socioeconòmics, familiars i l’escola. En aquest projecte preferim centrar-nos en temes menys explotats com per exemple el vincle entre el rendiment escolar i factors individuals subjectius generalment no observables com són la motivació, les expectatives i les creences sobre el mercat de treball. També analitzem l’impacte del fracàs escolar sobre els salaris inicials i les alternatives ocupacionals en la transició entre l’escola i el mercat laboral.

Finançat pel Programa Recercaixa (Obra Social “La Caixa”)

Promogut per l’Obra Social “La Caixa” i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques

Investigador principalLuis Díaz Serrano