Relocalització d’Aigua al Model Input-Output

Relocalització d’Aigua al Model Input-Output

Maria Llop

Els processos de relocalització d’aigua que existeixen entre els agents econòmics ha estat i continua sent un tema d’interès capdal de la ciència econòmica i, més concretament, de l’economia mediambiental.

En aquest article es proposa un mètode per mesurar com l’aigua es relocalitza dins de l’economia, degut a canvis a la demanda final i degut a canvis en les necessitats d’aigua dels sectors productius (aigua consumida per unitat de producció) i dels consumidors (aigua consumida per unitat de renda). El model de l’anàlisi és un model input-output, ampliat degudament amb la demanda final, que es considera endògena, i transformat en un model ambiental que reflecteix els usos d’aigua efectuats pels sectors productius i pels consumidors finals. article complert