Seminari Departament Teoria Econòmica

Do firms with a soft budget always make less effort?, Fabian Gouret (Université de Cergy-Pontoise). Data: 31 d’Octubre de 2012, 12,30h. Lloc: Facultat d’Economia i Empresa – Universitat de Barcelona, ERE, aula 320. Coorganitzat per XREPP, CAEPS i GRGDEP.