Sessió en disparitats regionals en ingrés per càpita a l’Argentina del 1914 per Florencia Araoz

La Xarxa XREPP coorganitza amb UBEconomics un seminari en història econòmica a càrrec de Florencia Araoz, de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, UNSTA, titulat “Regional disparities in income per capita in Argentina in 1914”, el 30 d’abril a les 14h a la Sala de Recepcions, Universitat de Barcelona