Project Listing

All article innovació no tecnològica Estat del Benestar eco-innovació Notes
Rosella Nicolini El tema de la productivitat a Espanya és, des de fa una dècada,...
Miguel C. Manjón-Antolín i Josep-Maria Arauzo-Carod Els estudis empírics sobre localització industrial no solen distingir...

Entitat Gestora:

Entitat Gestora:
TOP