XI Jornadas de Economía Laboral

XI Jornadas de Economía Laboral

La Asociación Española de Economía del Trabajo (AEET) celebra les “XI Jornadas de Economía Laboral en Bellaterra” els dies 1-3 de juliol de 2015, organitzades pel Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i per la XREPP. Les Jornadas volen ser un fòrum de debat sobre qüestiones clau del mercat de treball, tant les relacionades amb el seu funcionament i resultats, com amb les polítiques econòmiques implementades. Els membres de la XREPP  Héctor Sala y Oriol Roca-Sagalés,del Grup de Recerca en Mercats, Institucions i Redistribució (GREMIR) co-organitzen l’esdevniment.

Més informació aquí.