7 de juliol l’últim dia per matricular pràctiques extracurriculars

7 de Juliol 2023 serà l’últim dia de matriculació pràctiques extracurriculars Activades GiPE).

La documentació ha de entrar a la oficina dies abans entre 2l 1 de juliol