Ampliació fins el 30 de maig de 2023 de matricula per fer pràctiques curriculars

Ampliació 31 maig 2023 serà l’últim dia de matriculació pràctiques externes Activades GiPE).

La documentació ha de entrar a la oficina dies abans entre 2l 24 o 26 de maig