Inscripció al Digital & Soft Skills Ambassador Programme (2º Semestre)

Digital & Soft Skills Ambassador Programme

3 crèdits ECTS

Preu: 20 €

Destinataris: Estudiants de 3r i 4t dels graus de la Facultat d’Economia i Empresa i resta d’ensenyaments de la Facultat

Més informació: practiques.fee@ub.edu

Programa

Inscripció