Sessió Informativa i activitat de desenvolupament

Dia : 15 de febrer

Hora: 13:00 h.

Plataforma Campus virtual Zoom

Inscripció: aquí