Taller de competències digitals

Dia : 5  d’octubre

Hora: 13:00 h.

Plataforma Campus virtual  Team a través de campus virtual de carreres professionals.

Inscripció: aquí