FORUMS 

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb més de 8000 estudiants, és una de les Facultats més grans d’Europa. Amb estudis de grau d’ADE, Economia, Sociologia, Estadística i Empresa Internacional, a més de diversitat de Màsters professionalitzadors, Ofereix, a través del Servei de Carreres Professionals, l’oportunitat de detectar talent per incorporar a les vostres organitzacions mitjançant diversitat d’activitats

S’organitzem dos fòrums anuals.