Memòries

Digital & Soft skills Ambassador Programme

Projectes: Pla d'Ocupabilitat

2014 -2018 Pla de Desenvolupament del Talent per l’Ocupació (Projecte 2014 EMQE2 00012) Memòria_final

2017-2018 Pla de Desenvolupament de formació en empreses del tercer sector, l’economia social o les cooperatives (Projecte 2017/211) Memoria final

2018-2019 Pla de Consolidació de l’Economia Social i Solidaria o les cooperatives TSF014/18/00120 Lin3_aracoop-20181031-1 Memoria final

2021-2022 Accions de difusió de l’economia social, solidaria i sostenible, ODS 2030,(ideató-hackató) programa APS; economia per a la ciutadania. (ORDRE EMT/167/2021 DE 2 d’agost, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convoctaròria de subvencions a la Xarxa d’atenius cooperatius, projectes singulars i projectes transversals de suport a l’economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d’economia)

2022-2025 Pla d’Ocupabilitat: Inserció, Inclusió i Diversitat ODS 2030. En elaboració.

Fitxes de procés (PCD) i procediments específics de qualitat (PEQ)