ORIENTA’T AL SAE

El programa Orienta’t al SAE és un programa de formació que té com a objectiu ajudar a l’estudiant a millorar el seu desenvolupament competencial per tal de potenciar la seva empleabilitat.

El programa s’estructura en 3 àmbits:

1.- Balanç professional: autoconeixement amb l’objectiu d’ajudar a definir el teu itinerari professional.

2.- Formació en competències transversals per tal d’adquirir i/o millorar competències personals i professionals.

3.- Formació per a la cerca de feina amb la finalitat de dotar els estudiants d’eines i recursos per a la cerca activa de feina.

Les accions permanents que es desenvolupen al SAE són:

> Oferta semestral de cursos de formació amb reconeixement acadèmic.

> Monogràfics d’orientació: amb l’objectiu d’apropar el món professional als estudiants amb xerrades a càrrec de consultors, experts en sectors professionals, en selecció de personal i en mobilitat internacional.

> Tallers mensuals especialitzats de cerca de feina:

Prepara un bon currículum: marcaràs la diferència
Afronta amb èxit una entrevista de feina

Entrevista d’orientació personalitzada amb cita prèvia