Places vacants per realitzar pràctiques i treball a la UNIÓ EUROPEA

Butlletí informatiu quinzenal sobre llocs per realitzar pràctiques i sobre llocs de treball a les Institucions, Organismes i Agències de la Unió Europea (UE), elaborat per la Representación de España ante la UE (REPER) mitjançant la Unidad de Apoyo a la presencia de españoles en las Instituciones Europeas

http://www.ub.edu/feinaub/docs/200601vacantesypracticasUDA.pdf