(Català) Taller CV

Dia : 28 de setembre Hora: 12:00 h. Plataforma Campus virtual Zoom o Team a través de campus virtual de carreres professionals Inscripció: aquí