(Català) La tutoria entre iguals: aplicació d’habilitats de comunicació interpersonal

La tutoria entre iguals: aplicació d’habilitats de comunicació interpersonal
3 crèdit ECTS
Preu: gratuït
Destinataris: estudiants de grau de la Facultat d’Economia i Empresa
Més informació: tutories.fee@ub.edu
Fitxa de l’activitat
Preinscripció: formulari