Sessió Informativa Pràctiques i Activitat desenvolupament

Dia : 22 de setembre

Hora: 13:00 h.

Plataforma Campus virtual Zoom

Inscripció: aquí