Social Business City Barcelona (SBC)

Connecta el teu talent amb l’ESS és un projecte de Social Business City Barcelona (SBC) en col·laboració amb IntermediaJOB i la Xarxa d’Universitats, que pretén apropar el món universitari i les entitats i empreses de l’Economia Social.


La plataforma intermediajob.com és el punt de trobada i fa de nexe entre les empreses socials, que publiquen les ofertes de pràctiques, i els i les estudiants, que poden inscriure’s a les ofertes que els interessi per ampliar coneixements i experiència en la seva àrea de formació.

flyer pràctiques universitàries