Contact

mail@gemini-theme.com
+34934037534

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Quick Contact +34934037534 / macau@ub.edu 

Joan TusetGraduate Student, FPU

icon phonoe

+34 

icon homeOffice

email 

Becari predoctoral FPU

Formació acadèmica
Actualment: Contracte predoctoral FPU 2017 (Min. de Ciencia Innovación y Universidades). Inscrit al programa de doctorat Societat i Cultura, Universitat de Barcelona.
2018: Máster en Arqueologia, Universidad de Granada / Universidad de Sevilla
2017: Graduat en Arqueologia, Universitat de Barcelona

Docència
2018-2019: Becari FPU. Docència en estratigrafia arqueològica impartida a l’assignatura Metodologia Arqueològica II, del Grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona.
 
Línies de recerca
Participo en diverses línies d'investigació relacionades amb l'arqueologia romana i de l'Antiguitat Tardana. Alguns dels camps en els que es centra la meva recerca són les dinàmiques econòmiques i comercials en època tardorromana a partir de l’estudi ceramològic, l'arqueologia de l’arquitectura i l'estratigrafia arqueològica.
Des del 2012 col·laboro en diferents línies d'investigació amb l'Equip d’investigació de la Ciutat Romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca). La meva tesi doctoral, actualment en curs, es centra en l’estudi de les dinàmiques econòmiques i urbanes d’aquesta ciutat del Mediterrani Occidental durant el segle III d.C., a partir de l’estudi dels seus contextos ceràmics i de la cultura material.
En el marc del projecte ECLOC (Ecclesiae, coemeteria et loci), també participo en les investigacions a l'església i poblat de Sidillà (Foixà, Girona) i en el conjunt monàstic de Sant Quirze de Colera (Rabós d'Empordà, Girona), testimonis paradigmàtics de la transformació religiosa i ocupacional de l'Antiguitat Tardana i del món monàstic benedictí, respectivament.

Participació en projectes d’investigació
Com a membre investigador:

2018-present: Arqueología, teledetección y arqueometría: una aproximación multidisciplinar al paisaje y las cerámicas desde el periodo romano al medieval en Mallorca (Islas Baleares) 2018-2021. (Plan Nacional I+D+I HAR2017-83335-P).

2014-present: ERAAUB / Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (2014 SGR 845) (2017 SGR 1043). Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

2019-present: Ecclesiæ, coemeteria et loci (sæc. VIII-XI). Sancti Cirici de Colera, Sidilianum, Olerdola / Esglésies, cementiris i hàbitats (segles VIII al XI) (ECLOC) (Projectes Quadriennals de Recerca, Generalitat de Catalunya, CLT009/18/00040).


Com a investigador en formació:

2015 – 2017: Cerámicas tardorromanas en el Mediterráneo Occidental: explorando el comercio regional y de larga distancia a través de ciencias experimentales / Late Roman Pottery in the Western Mediterranean: exploring regional and global trade networks through experimental sciences (LRPWESTMED)  (Plan Nacional I+D+I HAR2013-45874-P)

2015 - 2017
Ecclesiæ, coemeteria et loci (sæc. VIII-XI). Sancti Cirici de Colera, Sidilianum, Olerdola / Esglésies, cementiris i hàbitats (segles VIII al XI) (ECLOC). Projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia 2014-2017 (Num. Exp. 2014/100480)

2016 – present: CARE / Corpus Architecturae Religiosae Europeae (saec. IV-X) (International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages (IRCLAMA), University of Zagreb.


Publicacions destacades
- RIPOLL, G., CARRERO, E., RICO, D., MOLIST, N., CENTELLES, À. G., BENSENY, J., TUSET, J., BEHAIM, J., MARTÍNEZ, J. y TUSET, F., 2017, Sancti Cirici de Colera / Sant Quirze de Colera (Alt Empordà, Girona). Estudio preliminar del conjunto monástico, siglos VIII al XVI, [Living and dying in the cloister. Monastic life from the 5th to the 11th c.], Hortus Artium Medievalium 23, 602-628.