El Grup de Recerca en Educació Moral GREM es va constituir l’any 1988 al voltant de l’activitat docent de l’assignatura Educació Moral i de diferents projectes d’investigació sobre l’educació moral, l’educació en valors i l’escola. El nostre primer treball de grup: Ètica i Escola: el tractament pedagògic de la diferència, editat per Edicions 62, va rebre el Premi Rosa Sensat de Pedagogia el 1989.

Des del 1996 és un grup de recerca consolidat i reconegut com a grup de qualitat per la Generalitat de Catalunya.

En l’actualitat està format per una vintena de professors i professores de la UB i d’altres universitats i becàries de recerca que duen a terme els seus treballs de tesis doctorals en el sí del grup.

El GREM ha desenvolupat i desenvolupa projectes de recerca, materials educatius, informes, estudis i assessoraments, formació de postgrau, màster i doctorat, treballs de tesis doctoral i formació contínua en les següents línies de recerca: Educació familiar i valors, Aprenentatge – Servei i Integració Social, Aprenentatge ètic i Educació i construcció de la ciutadania, Dones i Inclusió Social, Educació en Valors per una ciutadania democràtica intercultural.

Col·labora amb diferents institucions de recerca i educatives i forma part de diverses xarxes internacionals.

Activitats principals

Recerca

En l’apartat ‘què i com ho fem’ es concreten les línies principals que es desenvolupen actualment.

A més, com a resultat de les recerques del grup, des de l’any 1988 fins a l’actualitat s’ha llegit unes quaranta tesis doctorals.

Docència

El grup ha estat promotor i ha coordinat diferents edicions de programes de doctorat sobre educació moral, educació en valors i democràcia a la Universitat de Barcelona. Actualment participa en el Programa Educació i Societat de la Facultat d’Educació.

També ha estat promotor i participa en la coordinació i docència del Màster Oficial d’Educació en Valors i Ciutadania de la Universitat de Barcelona.

Membres del grup exerceixen la docència de les matèries i assignatures relacionades amb l’axiologia i l’educació en valors, educació moral, deontologia i professions educatives en les diferents titulacions en la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.

Transferència del coneixement

El grup ha estat productor de materials formatius en suport digital i audiovisual per la formació del professorat i l’aula en educació en valors.

Membres del grup han estat promotors, han coordinat i coordinen programes de formació contínua del professorat en educació en valors en el marc del Programa d’Educació en Valors PEVA de l’ICE de la Universitat de Barcelona adreçat al professorat dels diferents nivells educatius de Catalunya.

També han elaborat i coordinat edicions online d’aquests programes en els que entre l’any 2000 i 2008 varen participar més de set cents professors i professores de diferents països iberoamericans.

Destinataris

  • Institucions educatives i professionals de l’educació formal i no formal.
  • Institucions i empreses de materials educatius i mitjans de comunicació.
  • Universitats i professorat universitari.
  • Organitzacions i administracions relacionades amb política educativa i desenvolupament de programes educatius, de formació de professionals de l’educació i de mares i pares de família.
  • Estudiants de totes les etapes i població en general interessada en el món dels valors ètics.