Informació

Mónica Gijón és professora en la Facultat de Pedagogia de la UB i educadora social. Imparteix docència en les assignatures de Drets Humans, Teoria de l’Educació i Anàlisi de les relacions Educatives als Graus d’Educació Social i Pedagogia.

Ha participat en diferents consultories i assessoraments sobre educació en valors i pràctiques pedagògiques en projectes socials i ONGs. Ha participat com professora convidada en diferents universitats Llatinoamericanes.

Les seves línies de recerca principals són Relacions interpersonals i educació moral, Inclusió social i dones en situació d’exclusió, Educació en valors i Aprenentatge servei.

Llibres individuals

Capítols en llibres

Articles publicats

ico_llibre GIJÓN, M. (2019) Espacio íntimo de la pedagogía: relación educativa y su triple dimensión formativa como dinamismo de ciudadanía, en Educatio Siglo XXI, Vol.37, nº1, 2019, pp.131-146 (ISSN 1699-2015; ISSN web 1989-466X)
ico_llibre MARTÍN,. X.; PUIG, J., y GIJÓN, M. (2018) Reconocimiento y don en la educación social, en Edetania, 54, Julio 2018, pp.45-60, (ISSN:0214-8560)
Ayuste, A.; Gijón, M.; Payá, M.; Rubio, L. (2016). Una lectura pedagògica de la intervenció professional amb dones en contextos de prostitució: Una relació basada en el reconeixement. Temps d’Educació, 50,  189-204.  ISSN: 0214-7351
Payá, M.; Ayuste, A.; Rubio, L.; Gijón, M.; (2015). Intervención con mujeres en contextos de prostitución: lectura pedagógica desde diferentes voces. Teoría de la Educación, 27 (2-2015),  137-159. ISSN: 1130-3743
Gijon, M.; Cendón, R.; Hernández, A. (2015) Trata de personas y Derechos Humanos: retos y oportunidades desde la Educación Social. RES, Revista de Educación Social. Núm 20, Enero 2015, ISSN 1698-9097
Ayuste, A.; Gijón, M.; Payá, M.; Rubio, L. (2015).  Social work and prostitution: an approach to educational practices. European Journal of Social Work. ISSN: 1369-1457
Puig, J.M., Gijón, M., Martín, X., Rubio, L., (2011). Aprendizaje servicio y educación para la ciudadanía en Revista de Educación, Ministerio de Educación, Secretaria de Estado de Educación y Formación Personal, número extraordinario de 2011, pp.45-67.
Gijón, M.; Puig, J.M. (2011). Encuentros y convivencia escolar en Revista de Educaçao do Centro Educaçao Universidad Federal de Santa Maria,VOL 35, 2011, p.367-379.