Facultat de Belles Arts

Facultat de
Belles Arts

Diccionari d’Història de l’Art

Una obra de 204 pàgines impresdindible per a estudiants, professors i amants de la Història de l’Art.

El Diccionari d’Història de l’Art recull 1.624 denominacions catalanes que corresponen a 1.294 conceptes referits a la pintura i el dibuix, l’escultura, l’arquitectura i l’urbanisme, les arts decoratives, el gravat i la ceràmica. També incorpora les equivalències en anglès i castellà.

En podeu trobar la versió en paper a la venda per Amazon a un preu de 9€, i si en voleu més informació la trobareu al següent enllaç: