Facultat de Belles Arts

Facultat de
Belles Arts

Jornada – Prevenció de riscos als laboratoris de recerca de la Universitat de Barcelona

Jornada

15.03.2022

Aula Enric Casassas (Facultat de Química)

A la Jornada sobre prevenció de riscos als laboratoris de recerca es parlarà de seguretat als laboratoris, de plans d’autoprotecció, de control de l’exposició a agents químics, físics i biològics, de gestió de residus, d’ergonomia del laboratori i de primers auxilis.

+Informació