Tràmit: FISI04-Recollida de títols i certificats - Registre d'Entrada

Aquest tràmit està obert a qualsevol usuari. Escolliu "Col.lectius UB" si ja sou membre de la UB, o bé escolliu "Altres" si no ho sou.