Tràmit: RPV01-Cita prèvia per a l'Oficina d'assistència en matèria de registre del Pavelló Rosa.

Aquest tràmit està obert a qualsevol usuari. Escolliu "Col.lectius UB" si ja sou membre de la UB, o bé escolliu "Altres" si no ho sou.