Trāmit: SEDEIE-Secretaria estudiants i docencia Facultat Economia i Empresa

Aquest trāmit estā obert a qualsevol usuari. Escolliu "Col.lectius UB" si ja sou membre de la UB, o bé escolliu "Altres" si no ho sou.