Doctorat - GIGA


 
im_diagrama;
ADMISSIÓ I ACCÉS 
 
                 

HDK09

Ciències de la Terra

2022 / 2023

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL PROCÉS
 
CATALÀ
ABANS DE FER LA SOL·LICITUD, CONSULTEU ELS REQUISITS DEL PROGRAMA I LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/doctorats
primer període d'admissió del 15 de novembre de 2021 al 22 de juliol de 2022
segon període d'admissió del 5 al 31 de setembre de 2022
període extraordinari d'admissió al programa: del 10 de gener al 5 de febrer de 2023

ESPAÑOL
ANTES DE HACER LA SOLICITUD, CONSULTE LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA Y LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
https://www.ub.edu/portal/web/ciencias-tierra/doctorados
primer periodo de admisión del 15 de noviembre de 2021 al 22 de julio de 2022
segundo periodo de admisión del 5 al 31 de septiembre de 2022
periodo extraordinario de admisión al programa: del 10 de enero al 5 de febrero de 2023

ENGLISH
BEFORE APPLYING, CONSULT THE PROGRAM REQUIREMENTS AND NECESSARY DOCUMENTATION
https://www.ub.edu/portal/web/ciencias-tierra/doctorados
first period of admission November 15, 2021 to july 22th, 2022
secon period of admission september 5th to september 31th, 2022
Exceptional deadline for admission: from 10 to January to 5 February, 2023

ENTRADA AMB IDENTIFICADOR UB
 
Estudies o has estudiat alguna vegada a la Universitat de Barcelona? Per accedir has d'utilitzar el teu identificador clicant aquí.
 
No saps els teu identificador? Troba l'identificador.

NO TINC IDENTIFICADORS
 
TIPUS DE DOCUMENT
NÚMERO DE DOCUMENT
Primer cognom
Segon cognom
Nom
Data de naixement