Doctorat - GIGA


 
im_diagrama;
ADMISSIÓ I ACCÉS 
 
                 

HDK02

Activitat Física, Educació Física i Esport

2024 / 2025

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL PROCÉS
 
En cas d’haver realitzat els estudis de llicenciatura o grau a l’estranger, haurà d’aportar una declaració d'equivalència de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats a centres estrangers que pot obtenir mitjançant el següent enllaç: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia

En caso de haber realizado los estudios de licenciatura o grado en el extranjero, deberá aportar una declaración de equivalencia de la nota media de los expedientes académicos universitarios realizados en centros extranjeros que puede obtener mediante el siguiente enlace: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia

ENTRADA AMB IDENTIFICADOR UB
 
Estudies o has estudiat alguna vegada a la Universitat de Barcelona? Per accedir has d'utilitzar el teu identificador clicant aquí.
 
No saps els teu identificador? Troba l'identificador.

NO TINC IDENTIFICADORS
 
TIPUS DE DOCUMENT
NÚMERO DE DOCUMENT
Primer cognom
Segon cognom
Nom
Data de naixement