Doctorat - GIGA


 
  im_diagrama;
 
RESPOSTA DEL SISTEMA 
  
HA FINALITZAT LA SESSIÓ PHP. HEU DE TORNAR A ENTRAR A L'APLICACIÓ. Ref: 0