Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Normativa Imatge de diagramació
  Inici Normativa Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Límits de matrícula en ensenyaments de Primer i Segon Cicle Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Els estudiants que hagin assolit el nombre de crèdits obligatoris, optatius i lliure elecció necessaris per obtenir el títol d'un ensenyament de primer o segon cicle, i vulgin cursar més crèdits corresponents a assignatures optatives del propi ensenyament, podran matricular-se a partir del següent curs acadèmic que hagin acabat els estudis, formalitzant una matricula especial.

Aquesta matrícula li donarà dret a una certificació de la/les assignatura/es cursada/es a efectes del seu currículum personal i no tindrà cap efecte en l'expedient de l'ensenyament realitzat.

Les tarifes aplicables en aquest supòsit seran les del crèdit de doctorat segons el grau d'experimentalitat de l'ensenyament cursat, establertes per a cada curs acadèmic en el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris i si se sol.liciten, els serveis extra acadèmics oferts.

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Última actualització o validació:12.09.2012