No Ús possible iniciar el procÚs. La data final del procÚs Ús anterior a l'actual