Català English Página principal UB   
Identificación del alumno

Curso 2018/2019
0240100 Facultad de Derecho
4FS73 DERECHO AMBIENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA

 

DNI/PASAPORTE: o NIUB:
Fecha de nacimiento (ddmmaaaa):


Información específica de la enseñanza:
Automatrícula

L'alumnat que ha cursat o ha cursat l'assignatura de Dret Ambiental a la UB o una assignatura amb contingut i càrrega docent similar a una altra Universitat pot sol·licitar l'adaptació dels 6 crèdits corresponents al Mòdul 1. En aquest cas cal esperar la resolució favorable abans d'efectuar el pagament de la matrícula.

Planificació Academicodocent - GIGA